Pogled iza kulisa velikog Egipatskog muzeja u Gizi

Egipatski ogromni muzej sa mnogo zakašnjenja trebalo bi da bude…